Legalność zbiórek pieniędzy

Ostatnimi czasy zbiórki pieniędzy stały się na tyle popularne, że nie zawsze są organizowane w słusznej sprawie. W związku z tym w celu zorganizowania zbiórki należy zawczasu uzyskać odpowiednie pozwolenie. Zacznijmy od tego, iż każda zbiórka, która jest organizowana bez wymaganego zezwolenia lub jest organizowana za pozwoleniem, ale wbrew jego zasadom podlega karze grzywny. Karalność […]