Jak państwo pomaga osobom niepełnosprawnym w takcie epidemii cz. 2

W trakcie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa państwo Polskie przygotowało kilka rozwiązań niosących pomoc czy to finansową czy też inną osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta ma na celu uproszczenie wielu procedur w tych ciężkich i niepewnych czasach. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. By przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa lekarz orzecznik, jeżeli uzna to za stosowane […]