Kiedy zbiórka będzie uznana za zbiórkę publiczną?

Jednym ze sposobów pozyskiwania środków na pomoc potrzebującym są zbiórki publiczne. Zbiórki mogą również organizować osoby fizyczne w gronie znajomych. W takim razie czy taka zbiórka będzie zbiórką publiczną? Co mówią na ten temat przepisy?

Istnieje kilka wymogów by dana zbiórka została uznana za zbiórkę publiczną. Te zasady zostały wskazane w ustawie z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Pierwszym wymogiem jest przeprowadzenie danej zbiórki w miejsc publicznym, a więc miejscu ogólnodostępnym (ulicy, parku, cmentarzu, centrum handlowym). Następnie musi zostać podany cel na który będą zbierane pieniądze. Taki cel nie może być niezgodny z prawem. Musi również być podany przedmiot zbiórki, a więc informacja czy zbierane będą pieniądze czy też rzeczy (przedmioty). Ustawa wyszczególnia również sytuacje, kiedy dana zbiórka nie będzie uznana za zbiórkę publiczną. Będą to zbiórki przeprowadzane na cele religijne, w drodze loterii pieniężnych i fantowych, wśród znajomych osobiście, wśród młodzieży szkolnej na terenie szkoły (musi być wydana zgoda władz szkolnych) oraz w ramach tak zwanych zbiórek koleżeńskich odbywających się na przykład w danym zakładzie pracy czy urzędzie (za zgodą odpowiednich władz czy osób decyzyjnych).

Jak wygląda sprawa zbiórek organizowanych przez osoby fizyczne? Już częściowo odpowiedzieliśmy na te pytanie. Nie trzeba ich zgłaszać jeżeli są organizowane w gronie znajomych. Przykładem może być organizacja zbiórki na zamkniętej imprezie czy w domu organizatora. Co jednak dalej? Jak wygląda procedura? Otóż, takie pieniądze należy przeliczyć. Dokonuje tego komisja złożona z uczestników imprezy. Następnie środki ze zbiórki organizator wpłaca na własne konto bankowe i z niego dokonuje zakupu konkretnych rzeczy, przykładowo paczek na święta dla dzieci. Takie zakupy muszą być udokumentowane odpowiednimi paragonami lub fakturami. Po zakupie paczki należy przekazać na cel ze zbiórki. W taki sposób przeprowadzona zbiórka nie jest zbiórką publiczną i nie wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu. W takim przypadku organizator także nie będzie płacił żadnego podatku dochodowego. Czemu? Ponieważ zbiórka pieniędzy nie przysporzyła organizatorowi zwiększenia jego majątku osobistego. Pieniądze ze zbiórki nie są również traktowane jako darowizna, ponieważ zostały one organizatorowi tylko powierzone by użył ich do realizacji celów związanych ze zbiórką. Takim celem był zakup prezentów dla dzieci, ale oczywiście może być inny, ważne by był związany z celem zbiórki.