PFRON – pomoc osobom niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który ma za zadanie niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym co ma doprowadzić do ułatwienia tym osobom w życiu zawodowym i społecznym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat PFRONu to zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym artykułem.

PFRON posiada misję. Tą misją jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ułatwiając im codzienne życie. Fundusz dąży do tego by być jak najbardziej nowoczesną organizacją, które będzie w sposób jak najbardziej efektywny realizowała swoje cele i działania. Skąd jednak PFRON bierze pieniądze na pomoc osobom niepełnosprawnym? Otóż jego praca opiera się w głównej mierze na wpłatach pochodzących od pracodawców, którzy zatrudniając pracowników, nie zatrudniają odpowiedniej ilości osób z niepełnosprawnością. Chodzi tutaj o składki pochodzące od pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 osób (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy), a wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w takim zakładzie pracy jest niższy niż 6%. W ten sposób uzyskane środki są przekazywane pracodawcom, osobom indywidualnym oraz innym organizacjom. Największa cześć środków PFRON jest przekazywana pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki wspomagają osoby indywidualne oraz wszelkie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Przykładem takich organizacji są Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakłady Aktywności Zawodowej. Środki dla organizacji czy osób indywidualnych są dystrybuowane przez jednostki samorządu powiatowego. Takie jednostki przyjmują wnioski i je rozpatrują przekazując środki pieniężne osobom potrzebującym.

Na co mogą być środki z PFRON przekazywane? Po pierwsze na aktywizację zawodową, a więc pomoc osobom poszukującym pracy. W głównej mierze chodzi tutaj o staże, szklenia, pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe. Następnie środki takie mogą być przekazane na wspieranie zakładania i prowadzenia przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. Są to środki przeznaczane na rozpoczęcie działalności lub na refundacje składek ZUS. Dodatkowo środki mogą być przekazywane na turnusy rehabilitacyjne, które są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych o podobnych potrzebach rehabilitacyjnych lub na zakup przedmiotów ortopedycznych albo sprzętu rehabilitacyjnego. PFRON wspomaga również rolników z orzeczoną niepełnosprawnością, refundując im składki, które muszą odprowadzać w ramach KRUS. Pomoc PFRON jest uzupełnieniem pomocy osobom potrzebującym, jednak skupia się tylko i wyłącznie na osobach niepełnosprawnych i właśnie tym osobom pomaga.