Pomoc potrzebującym – Szlachetna Paczka

Istnieje wiele fundacji i organizacji, które pomagają osobom potrzebującym. Jedną z bardziej znanych i rozpoznawalnych jest Szlachetna Paczka, która wspiera potrzebujących już od 2001 roku, zmieniając życie ludzi na lepsze.

Szlachetna Paczka jest o tyle ciekawym projektem, że jej działanie oparte jest na pracy dwóch grup. Mowa o darczyńcach oraz wolontariuszach. Właśnie te dwie grupy pomagają wspólnie osobom znajdującym się w potrzebie. Zadaniem wolontariuszy jest odnajdywanie tych najbardziej potrzebujących, a zadaniem darczyńców jest przygotowanie pomocy. Szlachetna Paczka to system zorganizowanej w odpowiedni sposób kooperacji społeczeństwa z odpowiednim know-how, nowoczesnymi technologiami, logistyką i wielkim sercem. To właśnie Szlachetna Paczka łączy te wszystkie elementy w jedną całość pozwalając na organizowanie każdego roku tak potrzebnych paczek dla osób potrzebujących. Komu pomagają wolontariusze z Szlachetnej Paczki? Docierają oni do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, ale z przyczyn od niech niezależnych. Tutaj chodzi o dotarcie do prawdziwej biedy, a nie tej która domaga się pomocy krzycząc najgłośniej. Pomoc zawsze te osoby, które mimo biedy i przeciwności losu walczą i próbują zmienić swoje życie. Chodzi o osoby, które nie czekają na jałmużnę, nie krzyczą o pomoc domagając się jej na każdym kroku. Dodatkowo na pomoc mogą liczyć również osoby starsze oraz niepełnosprawne, które nie są w stanie same egzystować. Właśnie dla takich osób paczka ma być podporą w ich codziennych zmaganiach o lepsze jutro, ma dodawać im wiary i nadziei, a w szczególności pokazywać, że istnieją w Polsce ludzie, którym zależy i chcą pomagać.

Paczki ze Szlachetnej Paczki na pewno trafią do osób chorych i niepełnosprawnych, takich których leczenie wiąże się z wysokimi kosztami czy nieustannej opieki rodziców. To właśnie w takich rodzinach po opłaceniu kosztów leczenia czy rehabilitacji pieniędzy starcza już tylko na podstawowe potrzeby. Paczki trafią również do rodziny wielodzietnych, w których rodzice mimo usilnych starań, nie są w stanie zapewnić swoim pociechom odpowiednich warunków do rozwoju i nauki. Po uruchomieniu programu 500+ Szlachetna Paczka sprawdza czy sytuacja takiej rodziny nie polepszyła się i nie ma bardziej potrzebujących osób. W końcu paczki trafia do osób starszych i samotnych, niedołężnych i chorych. Takich, które mają niską rentę czy emeryturę i nie są w stanie zaspokoić nawet swoich podstawowych potrzeb czy to materialnych czy też życiowych. Paczki trafią również do osób, które zostały dotknięte nieszczęśliwym losem, na który nie miał wpływu. Powódź, pożar albo śmiertelny wypadek. Niestety takie sytuacje się zdarzają i dotykają często tych najbardziej potrzebujących. Nie zostaną opuszczeni również samotni rodzice, którzy w pojedynkę muszą opiekować się dzieckiem lub dziećmi, a ich sytuacja materialna nie pozwala na wiele. Szlachetna Paczka trafia do osób najbardziej potrzebujących i to się liczy.